Śladami Marii Skłodowskiej-Curie

„Śladami Marii Skłodowskiej-Curie” przez Warszawę!

 
opiekun projektu: Urszula Pietrasik
Dominika Rybska
Patrycja Piotrowska
Julia Kwiecień
Zuzanna Skup

W piątek, 25 maja, przeprowadziłyśmy w obecności nauczycieli i uczniów naszej szkoły prezentację podsumowującą projekt gimnazjalny, który realizowałyśmy już od kilku miesięcy. Jego tematem było życie i działalność Marii Skłodowskiej-Curie - wielkiej polskiej uczonej. W ramach projektu starałyśmy się przybliżyć młodszym klasom jej postać, gdyż, co wynikało z ankiety, którą wśród nich przeprowadziłyśmy, ich stan wiedzy na temat noblistki był raczej niski.

Na początku, chcąc zdobyć ciekawe informacje na temat Marii Skłodowskiej-Curie, odwiedziłyśmy poświęcone jej muzeum. Wybrałyśmy się także na spektakl „Promieniowanie” poświęcony osobie noblistki. Następnie, na podstawie zdobytej wiedzy, stworzyłyśmy kolorową gazetkę zawierającą biografię uczonej i zdjęcia miejsc związanych z nią w Warszawie.

Nie poprzestałyśmy jednak tylko na tym. Postanowiłyśmy także zorganizować klasom szóstej i czwartej warsztaty na temat Marii Skłodowskiej-Curie, zakończone quizem o noblistce i doświadczeniami chemicznymi. Głównym celem naszego projektu było natomiast przeprowadzenie gry terenowej dla szóstej klasy w okolicach Nowego Rynku w Warszawie - tam, gdzie wychowywała się uczona. Gra odbyła się 23 maja - w jej trakcie uczniowie, świetnie się bawiąc, rozwiązywali różne zadania. Na koniec mogli spotkać się z „Marią” i odebrać od niej nagrody.

Czasu, który poświęciłyśmy na projekt, z pewnością nie uważamy za stracony. Przez te kilka miesięcy dowiedziałyśmy się wiele o Marii Skłodowskiej-Curie, nauczyłyśmy się współpracy i dobrej organizacji - a także sztuki pracy z młodszymi dziećmi. Jesteśmy przekonane, że zdobyte przez nas doświadczenia zaowocują w przyszłości, a także, że uczniowie naszej szkoły będą od teraz wiedzieć o Marii Skłodowskiej-Curie zdecydowanie więcej niż przedtem!

 Projekt MSC 0001
 Projekt MSC 0001
 Projekt MSC 0001
 Projekt MSC 0001

Search