Mamy zapewnione finansowanie Erasmus+ dla naszej szkoły do roku 2027!

 

        Miło jest nam poinformować, że nasza szkoła, została zaliczona do wąskiego grona szkół, które otrzymały akredytację Erasmus+ 2021-2027. To oznacza, że na pewno co roku, przez najbliższe 7 lat, będziemy dostawać finansowanie na nasze erasmusowe projekty i związane z tym aktywności – między innymi zagraniczne wyjazdy zarówno dla uczniów jak i szkoleniowe dla nauczycieli.

        Nasze zaplanowane projekty to:

AKTYWNY UCZEŃ - AKTYWNY DOROSŁY - Przygotowanie dzieci do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym – rozwój umiejętności krytycznego myślenia, wprowadzenie w szkole elementów społeczeństwa obywatelskiego.

KULTURA W PRAKTYCE - poznawanie dziedzictwa kulturowego poprzez aktywne uczestnictwo, rozwój kompetencji kreatywności, współdziałania i wytrwałości przez rozwój zainteresowań muzycznych.

HOBBY - MOJA PRZYSZŁOŚĆ - rozwijanie talentów uczniowskich, wspieranie uczniów poprzez działania włączające, wzmacnianie poczucia własnej wartości, hobby jako zasób.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOMPETENCJĄ PRZYSZŁOŚCI - rozwijanie kompetencji proinnowacyjnych - zakładanie firm uczniowskich, kształcenie wytrwałości, umiejętności podejmowania ryzyka i radzenia sobie z porażkami.

JĘZYKI OTWIERAJĄ ŚWIAT - rozwój kompetencji multijęzyczności wśród uczniów i nauczycieli.

INNOWACYJNY NAUCZYCIEL - rozwój kompetencji nauczycielskich w zakresie metod nauczania wspierających rozwój proinnowacyjnych kompetencji wśród uczniów i rozwój kompetencji nauczycielskich związanych z wykorzystaniem IT.

        Prosimy i zapoznanie się z regulaminem naszego projektu.

        Już cieszymy się na wspólną pracę i powrót do podróżowania. O naborze do kolejnych projektów będziemy informować mailowo.

        Poniżej mapa, pokazująca lokalizację szkół, które otrzymały zgodę na dofinansowanie na cały czas trwania programu. Pallotti jest jedną z 14 szkół z Warszawy i okolic, które otrzymały tę akredytację.

 

mapa

 

 

PERSPEKTYWA Wspołfinansowane przez Unie Europejska POZIOM

 

 

 

 

 

Search