Orientacja zawodowa dla europejskiego rynku pracy

Berufsorientierung für den Arbeitsmarkt Europa

 

 

 
 

Informacje o projekcie

Miło jest nam poinformować Wszystkich, że nasza szkoła dostała dofinansowanie Unii Europejskiej do projektu: „Berufsorientierung für den Arbeitsmarkt Europa” czyli „Orientacja zawodowa dla europejskiego rynku pracy”.

Projekt jest prowadzony w ramach programu Erasmus+. Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Nasz projekt jest jednym z 25 tysięcy partnerstw a nasza szkoła jedną ze 125 tysięcy szkół w Europie zaangażowanych w tę akcję. Projekt przeprowadzany w naszym gimnazjum będzie trwał dwa lata i jest prowadzony w języku niemieckim. W projekt zaangażowani będą zarówno uczniowie jak i nauczyciele. Gimnazjum Pallottiego jest członkiem partnerstwa szkół z 6 krajów: Niemcy (koordynator projektu), Dania, Portugalia, Łotwa, Turcja i Polska.

 

Opis projektu:

Wiele firm obecnych na rynku pracy działa nie tylko lokalnie ale też globalnie w całej Europie, stąd wymagana jest mobilność pracowników. Celem naszego projektu jest przygotowanie do mobilności związanej z globalnym rynkiem pracy, otwartość na zmiany i zrozumienie konieczności kształcenia się przez całe życie. Już podczas edukacji szkolnej uczniowie powinni mieć możliwość zapoznania się z różnorodnością na europejskim rynku pracy. Projekt ten realizują szkoły z Danii, Niemiec, Łotwy, Polski, Portugalii i Turcji. Podczas różnorodnych aktywności będzie w nim brało udział 280 uczennic i uczniów oraz nauczyciele z partnerskich szkół, którzy będą pogłębiać swoje kompetencje w przygotowywaniu młodych ludzi do pracy w Europie. Chcemy wspierać naszych uczniów w odkrywaniu i rozwijaniu ich talentów, zainteresowań i możliwości, tak aby byli przygotowani do rynku zawodowego w przyszłości oraz mieli motywację do dalszego kształcenia. Zbadanie rynku zawodowego i porównanie własnych możliwości z oczekiwaniami pracodawców jest bardzo ważnym elementem przy wyborze dalszej drogi kształcenia i płynnemu przejściu ze ścieżki edukacji do ścieżki zawodowej. Uczniowie poznają narzędzie: „Berufswahlpass” czyli „Paszport wyboru kariery” i nauczą się z nim pracować. Dzięki temu paszportowi uczennice i uczniowie będą mogli skonfrontować swoje mocne strony: „Co potrafię?” z zainteresowaniami, celami i motywacją: „Co chcę osiągnąć?”

 

Nasze działania projektowe obejmują:

Założenie strony internetowej projektu, pracę z „Paszportem wyboru kariery”, prezentacje firm z własnego kraju i poznanie firm w krajach partnerskich, naukę pisania CV, listów motywacyjnych, prowadzenie giełdy zawodowej oraz zajęcia praktyczne.

Będziemy motywować naszych uczniów do wykorzystywania swoich talentów do poszukiwania własnej ścieżki rozwoju kariery. Gdy uczniowie odkryją i zdefiniują swoje możliwości, wzrośnie ich poczucie własnej wartości, co przekłada się na większe szanse sukcesu w edukacji i przyszłym zawodowym życiu. W projekcie spotkają się rówieśnicy z różnych typów szkół: zawodowych, dużych szkół publicznych oraz małych prywatnych, co daje szansę na uczenie się od siebie różnych umiejętności przydatnych w późniejszym życiu. Dzięki projektowi uczniowie zdobędą kontakty do przedsiębiorstw w innych krajach, co może zaowocować dłuższą współpracą, na przykład praktykami za granicą.

W ramach projektu będziemy pracować z grupą projektową w Polsce, jak i też podczas międzynarodowych spotkań projektowych w Niemczech, na Łotwie i w Turcji.

Już dziś zapraszam uczniów chętnych do wzięcia udziału w międzynarodowym projekcie, to niezapomniane wrażenia, przygoda, okazja do doskonalenia znajomości języków obcych oraz do rozwinięcia nowych umiejętności i do przygotowania i planowania ścieżki osobistego rozwoju.

 

Marta Kozak

Szkolna koordynatorka projektu

Nauczycielka języka niemieckiego

 

Regulamin

Search