Patron szkoły

Święty Wincenty Pallotti żył w pierwszej połowie XIX wieku. Urodził się w Rzymie 21 kwietnia 1795 roku. Święcenia kapłańskie otrzymał 16 maja 1818r. Był kapłanem pełnym gorliwości apostolskiej, mężem wielkich pragnień i mistykiem. Nazywano go apostołem Rzymu. Często mawiał: ”Jeśli ktoś sam marzy, to jest to tylko marzenie, jeśli natomiast wszyscy razem marzymy, to jest to początek nowej rzeczywistości”. 4 kwietnia 1835 r. Wincenty Pallotti założył Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego, którego celem była wspólna praca i apostolstwo księży, braci, sióstr i świeckich wszystkich stanów, zjednoczonych w życiu i we wspólnym głoszeniu Ewangelii. Nauczanie o Bogu stało się treścią jego życia. Przed Zjednoczeniem stawiał bardzo konkretne zadania: rozpalenie miłości i ożywianie wiary. Zmarł 22 stycznia 1850 roku w opinii świętości.

Powołane do życia dzieło Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego umocniło się w XX w. Stanowiło realizację marzeń i celów tego wielkiego człowieka. Sto lat po śmierci Wincenty Pallotti został wpisany w poczet błogosławionych. Jego kanonizacji dokonał papież Jan XXIII podczas trwania Soboru Watykańskiego II. Podkreślił wielki zasługi świętego dla Kościoła i krzewienia apostolstwa katolickiego.

Jan Paweł II przemawiając do Pallotyńskiej Rodziny w 1986 roku apelował: „Utwierdzajcie się dalej w tym zobowiązaniu, aby to, co w duchu proroczym zapowiedział Wincenty Pallotti i co autorytatywnie potwierdził Sobór watykański II stało się rzeczywistością, i by wszyscy chrześcijanie byli autentycznie apostołami Chrystusa w Kościele i świecie”.

Teleturniej o św. Wincentym Pallottim przygotowany w ramach projektu Pallottierzy w 2018 r.

Search