Image

Co nas wyróżnia

Image

Katolicki charakter szkoły

         W pierwszym rzędzie w katolickim charakterze szkoły chodzi o to, aby społeczność naszej Szkoły traktowała się po katolicku. Podstawą wychowania katolickiego jest przykazanie miłości Boga i bliźniego, a więc chcemy, aby zarówno uczniowie, jak i nauczyciele, kierowali się w swoim postępowanie nie tylko troską o siebie, ale przede wszystkim troską o innych. Liczy się każde dobro - nie tylko moje! Chcemy też kształtować inne katolickie postawy takie jak: solidność, wytrwałość, uczciwość, szacunek wobec drugiego. Każde ważne dla naszej szkolnej społeczności wydarzenie jest rozpoczynane Mszą świętą.

          W naszej Szkole mamy Kaplicę im. św. Wincentego Pallottiego, w której każdy, gdy tylko zechce, może w ciszy chociaż przez chwilę porozmawiać z Bogiem.

Program wychowawczy

          Atutem naszej szkoły jest program wychowawczy, którego założeniem jest kształtowanie właściwych postaw chrześcijańskich i moralnych.

          Nie chcemy wpajać dzieciom zasady: „masz być lepszym od innych”. Zachęcamy naszych wychowanków, aby starali się być lepsi od wczorajszego siebie. Pragniemy, aby swojego życia nie opierali na rywalizacji, rankingach i suchych statystykach. Chcemy więcej. Dlatego też - wzorem patrona naszej Szkoły św. Wincentego Pallottiego - stawiamy sobie za cel „ożywiać wiarę, rozpalać miłość, jednoczyć wysiłki“. Pogłębienie relacji z Bogiem, troska o drugiego człowieka i budowanie wspólnoty mają charakteryzować wychowanków Pallottiego. Aby podkreślić wagę takiej postawy, Rada Pedagogiczna przyznaje Nagrodę Nuntius Perum Futurorum (Zwiastun Przyszłości), której nie otrzymuje absolwent z najlepszymi wynikami w nauce, ale ten, który w najpełniejszy sposób realizuje wartości głoszone przez Patrona naszej Szkoły.

Image
Image

Poziom nauczania

          Szkoła Pallottiego jest młodą placówką, istnieje dopiero 21 lat. Jednak w tym czasie znalazła się w czołówce najlepszych szkół w powiecie warszawskim zachodnim i województwie mazowieckim. Jak już wcześniej zostało zaznaczone, wysokie miejsce w rankingach nie jest dla nas celem samym w sobie. Jednak nie sposób nie zauważyć tego, że wyniki egzaminów gimnazjalnych, a obecnie ósmoklasisty są o 20 punktów procentowych lepsze niż w pozostałych tego typu szkołach

          W wyliczeniach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej opracowanych w oparciu o Edukacyjną Wartość Dodaną (EWD jest miarą efektywności nauczania w danej szkole) nasza placówka uznana została za Szkołę Sukcesu (szkoła o wysokich wynikach egzaminacyjnych i wysokiej efektywności nauczania).

          Uczniowie Szkoły Pallottiego są laureatami i finalistami wielu olimpiad przedmiotowych i konkursów. Do najważniejszych należą: Kuratoryjne Konkursy Przedmiotowe, Olimpiada Matematyczna Juniorów, Powiatowy Konkurs „Mały Pitagoras”, Konkurs Matematyczny „Kangur” i „Alfik”, Fizyczny i Chemiczny Konkurs "Edi", Ogólnopolski Test Ortograficzny oraz Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny „Z poprawną ortografią na co dzień", Ogólnopolska Olimpiada Mitologiczna, Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej „Usłysz, Panie moje słowa”.

Języki obce

          Ważnym elementem we współczesnej edukacji jest nauka języków obcych. Kładąc nacisk na kształcenie w tym zakresie, oferujemy lepsze przygotowanie do dalszej edukacji i umożliwiamy uzyskanie umiejętności poszukiwanych na rynku pracy.

          Uczniowie uczestniczą w 1200 godzinach języka angielskiego, podczas gdy podstawa programowa zapewnia tylko 630 godzin lekcyjnych. Drugi język (hiszpański lub niemiecki) zaczyna się już od pierwszej klasy (szkoły publiczne naukę drugiego języka rozpoczynają dopiero w siódmej klasie), i jest go dużo więcej niż wskazuje podstawa programowa (750 godzin zamiast 140).

          Są również dwujęzyczne kółka zainteresowań, corocznie odbywa się wewnątrzszkolny konkurs językowy, jest możliwość zdobywania certyfikatów językowych, praca z dziećmi metodą CLIL (Content and Language Integrated Learning).

 

 

Image
Image

Praca projektowa

          Projekty edukacyjne w klasie siódmej. Mimo, że zostały wycofane z podstawy programowej, to w naszej szkole chcemy, aby uczniowie właśnie za pomocą tych projektów, nabywali nowe umiejętności.

Samodzielność i odpowiedzialność

          Zadania na miarę możliwości uczniów naszej szkoły pozwalają im na rozwój ich samodzielności i odpowiedzialności. Wśród tych zadań jest prowadzenie sklepiku uczniowskiego, dbanie o środowisko, istnienie firm uczniowskich czy też zadania, których podejmuje się Samorząd Szkolny.

Image
Image

Ochrona środowiska

          Troska o przyrodę jest jedną z form odpowiedzialności, której uczymy dzieci z naszej szkoły. Dołączyliśmy do akcji „Plastik Watch”, segregujemy śmieci, a także braliśmy udział w szkoleniu zorganizowanym przez organizację „Stop Wasting Polska”.

Uczestnictwo w projektach Erasmus+

          Wraz z partnerskimi szkołami za granicą realizujemy międzynarodowe projekty Erasmus+, w ramach których nasi uczniowie wyjeżdżają do tychże szkół, a następnie przyjmują uczniów zjawiających się u nas w rewizycie.

          W tym momencie mamy 2 projekty dla uczniów: „Mosty”, o odkrywaniu talentów i dzielenie się talentami oraz budowaniu mostów między kulturami, religiami i pokoleniami oraz „Komunikacja”, o różnych kanałach komunikowania się między ludźmi od języków obcych przez mowę ciała po uniwersalny język nauki i sztuki.

Image
Image

Pozostałe projekty międzynarodowe

          Uczestniczymy w takich projektach jak: eTwinning, Das Bild der Anderen, Deutsch Plus - pod patronatem Instytutu Goethego i Ambasady Niemiec.

Akcje charytatywne

          Wśród działań na rzecz innych możemy wymienić „Adopcję Serca”, w ramach której wspomagamy w edukacji dziecko z Kamerunu o imieniu Amour; "Szlachetną Paczkę" oraz liczne akcje mające na celu pomoc schroniskom dla zwierząt.

Image
Image

Praca z Maluchami

          Trudno jest zebrać wszystkie działania, które służą naszym najmłodszym uczniom, ponieważ tych działań jest naprawdę wiele. Wśród nich można wymienić projekt kulinarny, nocowanie w szkole, gry edukacyjne, praca w ogrodzie, dni integracyjne, uczenie odpowiedzialności, samodzielności i współpracy.

Zielone Szkoły

          Zielone Szkoły są realizowane od pierwszej klasy. Jest to dla dzieci świetna okazja nabywania nowych umiejętności i doświadczeń, ponieważ dla wielu z nich jest to pierwsza okazja do spędzenia nocy poza domem.

Image

Zajęcia pozakrzesełkowe

        Uczniowie uczestniczą też w licznych wycieczkach edukacyjnych i krajoznawczych oraz regularnie uczęszczają do kina i teatru. Wśród zajęć pozakrzesełkowych można wymienić m.in.: "Mózgofaza - poznaj budowę i działanie mózgu" w ramach Festiwalu Nauki; „Legendy warszawskie“, „Szlakiem Jana Kochanowskiego“ - wizyta w Czarnolesie, „Wyprawa Magellana“ - spotkanie w Centrum Kultury w Błoniu, wycieczki do Teatru Capitol, Narodowego Centrum Pieniądza, Centrum Nauki Kopernik, Centralnego Domu Technologicznego i wiele innych.

Rozbudowana siatka godzin

          W porównaniu z podstawą programową uczniowie naszej szkoły mają więcej godzin geografii, chemii, fizyki i biologii.

Image
Image

Komfortowe warunki pracy

          Dodatkowym atutem naszej szkoły jest jej kameralny charakter (w tym momencie mamy 186 uczniów). Zapewnienie dzieciom bezpiecznych warunków do nauki w małych zespołach klasowych (maksymalnie 20 osób) oraz indywidualne podejście nauczycieli do młodzieży, sprzyja zachowaniu przez naszą szkołę wysokiego poziomu nauczania. Wszystkie nasze sale są wyposażone w projektory i tablice multimedialne.

Rajdy rowerowe w Polsce i za granicą

          Klub Turystyki Rowerowej Vincens, który jest częścią integralną naszej Szkoły organizuje liczne wycieczki rowerowe po Polsce dla młodszych i starszych dzieci oraz rajd rowerowy zagraniczny dla najwytrwalszych.

Image
Image

Stała obecność psychologa i pedagoga

Całoroczne zajęcia z doradztwa zawodowego

Image
Image

Kadra dydaktyczna, która wie, że może wiedzieć i umieć więcej

          Nasi nauczyciele pamiętają, że każdy czas na naukę jest dobry. Dlatego też korzystają z wielu form doskonalenia zawodowego.

          Nasza szkoła bierze m.in. udział w projekcie „Odpowiedzialni”, w ramach którego pracownicy dydaktyczni uczestniczą w szkoleniach zagranicznych na temat nowatorskich metod nauczania, w kursach językowych czy też w kursach podnoszących kompetencje wychowawcze.

Kontakt z Absolwentami

      Nie zapominamy o tych, którzy już zakończyli edukację w naszej Szkole. A nasi Absolwenci nie zapominają o nas. Odbywają się coroczne spotkania Absolwentów, w czasie których opowiadają o swoich wyborach dotyczących następnych etapów edukacji. Dzielą się również swoimi talentami - prowadzą różne szkolenia, organizują koncerty, a także przyjmują w swoich domach uczniów z zagranicznych szkół, którzy przybywają do nas w ramach projektów Erasmus+.

Image
Image

Angażowanie rodziców w życie szkoły

          „Dzień Integracji”, uroczystości szkolne, wizyta uczniów z zagranicy, liczne konkursy przedmiotowe - bez współpracy z rodzicami te wszystkie wyżej wymienione akcje mogłyby się nie odbyć.

          Wsparcie Rady Rodziców i poszczególnych opiekunów naszych uczniów sprawia, że niektóre zadania trudne do realizacji stają się dziecinnie proste.

To, czego nie mamy i tym się chwalimy

          Jest kilka rzeczy, których brak jest powodem do dumy. W naszej szkole nie ma dzwonków, dzięki czemu uczniowie uczą się gospodarowania swoim czasem i nie otrzymują przekraczającego normy hałasu sygnału, który jest zupełnie zbędny, zwłaszcza wtedy, gdy w każdej klasie jest zegar.

          Na niektórych lekcjach nie ma też ocen. Wśród nich są zajęcia z informatyki, biologii czy języka niemieckiego.

          Nie można też korzystać z telefonów komórkowych. Dzięki temu czas przerw międzylekcyjnych służy budowaniu relacji z kolegami i koleżankami.

Image

Zachęcamy też do lektury zakładki „Pallotti w mediach”.

Można tam dowiedzieć się więcej o tym, co charakteryzuje naszą Szkołę.

Search