Clases extraescolares de español

kółko języka hiszpańskiego

 Clases extraescolares de español

 

En las clases extraescolares de español los estudiantes conocen tanto la lengua como la cultura española y de los países de América Latina. Durante las clases los alumnos aprenden español en forma más infomal y divertida, usando el Internet, viendo las películas y cantando las canciones populares hispanohablantes.

 Las clases están abierto para cada estudiante-no tienes que saber español para apuntarse a nuestro grupo!

 

Cada jueves a las 14.30

 

 

Koło hiszpańskie

 

Na kole hiszpańskim uczniowie poznają zarówno język, jak i kulturę hiszpańską oraz kulturę krajów Ameryki Łacińskiej. Podczas zajęć uczniowie mają możliwość uczenia się hiszpańskiego w sposób mniej formalny a zarazem zabawny, używając Internetu, oglądając filmy i śpiewając popularne piosenki hiszpańskojęzyczne.

Koło hiszpańskie jest dla każdego ucznia-nie potrzebujesz znać hiszpańskiego, aby dołączyć do naszej grupy!

 

W każdy czwartek o 14.30

Dla klas VII szkoły podstawowej,

II i III gimnazjum

 

 

 

Search