Gimnazjum

przegląd wiadomości

Mazowieckie Stypendium Naukowe

                Na początku zeszłego roku szkolnego udało mi się zakwalifikować do projektu „Mazowiecki program stypendialny – najlepsza inwestycja w człowieka”, w ramach którego otrzymałam stypendium naukowe. O programie dowiedziałam się od mojej wychowawczyni, pani Iwony Słabosz, a moim opiekunem naukowym została pani Monika Przystupa.dominika rybska

              
Uczniowie zakwalifikowani do stypendium otrzymują pieniądze, które są przeznaczone na wszelkie pomoce naukowe, literaturę, wyjazdy itp. związane z wybraną dziedziną (w moim przypadku matematyką). W zamian trzeba przeprowadzić jakiś projekt i zaprezentować jego wyniki na forum klasy, szkoły itp. Ja zobowiązałam się do nauki obsługi programu Geogebra, a później zaprezentowania jego możliwości przed klasą. Geogebra służy do nauki i nauczania matematyki, a zwłaszcza geometrii. Dzięki niej można zwizualizować funkcje oraz zależności pomiędzy dwu- i trójwymiarowymi obiektami i figurami. Podczas prezentacji pokazałam klasie zadania, które rozwiązałam za pomocą Geogebry, a także sposoby, aby „bawić się” tym programem.

                Myślę, że udział w programie stypendialnym był bardzo ciekawym doświadczeniem. Dzięki niemu miałam możliwość spróbować wielu nowych rzeczy i dużo się nauczyć. Uważam, że każdy może wziąć udział w tym programie, bo naprawdę warto.

 

Dominika Rybska

 

ggbm.at/B8uS6f33

ggbm.at/mwKdJTR8

ggbm.at/V7ADENH2

 

https://www.geogebra.org/m/V7ADENH2

Mosty – Brücken bauen - Let's build bridges

 

Międzynarodowe projekty w Pallottim, to już nic wyjątkowego, to... codzienność! Jeszcze rok będziemy pracować w międzynarodowym gronie nad projektem: Różnorodność i Integracja, ale już od 1. września br. rozpoczęły się prace nad naszym nowym projektem: Mosty.

To projekt, który realizujemy razem z naszą zaprzyjaźnioną szkołą pallottyńską z Bruchsal, znanymi nam już z wcześniejszych wymian portugalską placówką z Almady i ze szkołą z Łotwy, z Iecavy oraz ze szkołami z chorwackiego Vukovaru i z czeskiego Prostejova. Koniec projektu to sierpień 2020, przed nami 2 lata działań projektowych, wyjazdów, spotkań....

Zapraszamy zatem do wspólnej przygody.

Podczas tego projektu chcielibyśmy wdrożyć naszych uczniów do brania odpowiedzialności. Odpowiedzialności za siebie, za rozwój swoich talentów, za swoją edukację ale też odpowiedzialności za wspólną przyszłość.

Nasi uczniowie dzięki udziałowi w projekcie staną się aktywnymi obywatelami, budującymi mosty - mosty łączące ludzi pochodzących z różnych krajów, różnych kultur, z różnych generacji, o różnorodnych poglądach, wyznających inne religie.

Ale aby powstał stabilny most, potrzeba skrupulatnych przygotowań. Budowanie mostu to praca zespołowa, trzeba wszystko zaplanować. Teren musi zostać wymierzony, fundamenty wylane a potem zostają wbite pale. Dopiero wtedy można przerzucić most na drugi brzeg.

Dlatego nasi uczniowie najpierw muszą się przygotować do budowania mostów – poznać samych siebie, odkryć swoje mocne strony, wzmocnić poczucie własnej wartości. Jak mają tego dokonać? Najpierw odkryją swoje talenty i tymi talentami podzielą się z innymi. Będą to robili najpierw w szkole, ale później też poprzez działalność charytatywną, pracę z seniorami i z rówieśnikami potrzebującymi wsparcia.

Do projektu zaproszone zostały bardzo różnorodne szkoły z 6 europejskich krajów, z uczniami z różnych środowisk, różnych kultur, z różnymi doświadczeniami, bo już wiemy, że to właśnie z różnorodności można się najwięcej nauczyć.

Wierzymy, że mosty, które zbudują nasi uczniowie będą stabilne, mocne. A takimi mostami można połączyć najdalsze brzegi stereotypów, przerzucić przez najszersze rzeki nietolerancji, najgłębsze doliny uprzedzeń i te mosty będą stać długo.

Dajmy naszym uczniom zbudować MOSTY, oni to potrafią!

Projekt jest współfinansowany ze środków unijnych – Erasmus +

 

Marta Kozak - nauczycielka języka niemieckiego, koordynatorka projektu

Czworo uczniów Gimnazjum uzyskało certyfikat FCE (poziom B2) według klasyfikacji Cambridge.

Gratulacje dla Gosi Hałaj, Piotra Jarmołkowicza, Marcina Majewskiego i Juliana Śmidowskiego, który przekroczył górny próg i zdał egzamin na poziomie C1.

Niech przygoda z językiem angielskim trwa dalej  :)

Search