Aktualności

czyli wiadomości z życia szkoły

Mazowieckie Stypendium Naukowe

                Na początku zeszłego roku szkolnego udało mi się zakwalifikować do projektu „Mazowiecki program stypendialny – najlepsza inwestycja w człowieka”, w ramach którego otrzymałam stypendium naukowe. O programie dowiedziałam się od mojej wychowawczyni, pani Iwony Słabosz, a moim opiekunem naukowym została pani Monika Przystupa.dominika rybska

              
Uczniowie zakwalifikowani do stypendium otrzymują pieniądze, które są przeznaczone na wszelkie pomoce naukowe, literaturę, wyjazdy itp. związane z wybraną dziedziną (w moim przypadku matematyką). W zamian trzeba przeprowadzić jakiś projekt i zaprezentować jego wyniki na forum klasy, szkoły itp. Ja zobowiązałam się do nauki obsługi programu Geogebra, a później zaprezentowania jego możliwości przed klasą. Geogebra służy do nauki i nauczania matematyki, a zwłaszcza geometrii. Dzięki niej można zwizualizować funkcje oraz zależności pomiędzy dwu- i trójwymiarowymi obiektami i figurami. Podczas prezentacji pokazałam klasie zadania, które rozwiązałam za pomocą Geogebry, a także sposoby, aby „bawić się” tym programem.

                Myślę, że udział w programie stypendialnym był bardzo ciekawym doświadczeniem. Dzięki niemu miałam możliwość spróbować wielu nowych rzeczy i dużo się nauczyć. Uważam, że każdy może wziąć udział w tym programie, bo naprawdę warto.

 

Dominika Rybska

 

ggbm.at/B8uS6f33

ggbm.at/mwKdJTR8

ggbm.at/V7ADENH2

 

https://www.geogebra.org/m/V7ADENH2

Search