Praca Samorządu Uczniowskiego

dotyczy kręgów tematycznych rozwijanych i realizowanych w ciągu całego roku.Zgodnie z przyjętym harmonogramem działań udało się nam zrealizować następujące zadania:


1) 20 września 2017r. w drodze demokratycznych wyborów został wybrany skład SU klas IV-V:

Przewodnicząca: Hanna Tabaczyńska   kl VI

Z-ca przewodniczącej:  Karol Kalata   kl V

Skarbnik : Wiktoria Konecka

Opiekun SU  p. Jadwiga Chylicka

2)  Opracowanie planu  pracy na rok szkolny 2017/2018,

3)  Stałe prowadzenie tablicy informacyjnej SU,

4)  Zapoznanie ze Statutem Szkoły, regulaminem ucznia i Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania,

5)  Udział w uroczystościach szkolnych - pomoc w ich przygotowaniu i przeprowadzeniu np.z okazji:

      -  Dnia Edukacji Narodowej przy współpracy z p.Kasią Kuracką SU przygotował dekoracje, życzenia dla Dyrekcji Szkoły, nauczycieli i pracowników administracji,  

        -  Uroczystości Wszystkich Świętych,

        -  Odzyskania Niepodległości,

        -  Świąt Bożego Narodzenia (przygotowanie życzeń  i dekoracji).

6) Zorganizowanie i przeprowadzenie zbiórki pieniędzy dla najbardziej potrzebujących naszej pomocy tj.:

        -  samotnej, sparaliżowanej pani w Ożarowie Mazowieckim,

        -  Domu Opiekuńczo-Leczniczego Opatrzności Bożej  w Pilaszkowie,

        -  Schroniska "Przystań" Caritas Archidiecezji Warszawskiej na ul Wolskiej 172.

7) Przygotowanie projektu dekoracji walentynkowych.

 

Opiekunka Samorządu Szkolnego Klas IV-VI

Jadwiga Chylicka

 

Aktualnosci Praca Samorządu Uczniowskiego

Aktualnosci Praca Samorządu Uczniowskiego

Aktualnosci Praca Samorządu Uczniowskiego

Search