Koło hiszpańsko-angielskie

Español Speaking

En nuestras clases los alumnos conocen  el vocabulario  lo más importante para comunicarse en dos idiomas, los más usados en el mundo. Los estudiantes practican dos lenguas en el mismo tiempo como los extranjeros. En nuestras clases hay distintos modos de aprendizaje: inventamos los diálogos, jugamos, cocinamos, preparamos presentaciones interesantes y cantamos en dos idiomas.

 

Koło hiszpańsko-angielskie

Na naszych zajęciach uczniowie poznają najważniejsze słownictwo aby rozmawiać w dwóch językach (hiszpańskim i angielskim), najbardziej rozpowszechnionych na świecie. Uczniowie  ćwiczą wymowę dwóch języków w tym samym momencie, jak obcokrajowcy. Na naszym kole stosujemy różne formy nauki: tworzymy dialogi, gramy, gotujemy, przygotowujemy ciekawe prezentacje i śpiewamy w dwóch językach.

 

 Koło hiszpańsko-angielskie

 Koło hiszpańsko-angielskie

 Koło hiszpańsko-angielskie

 Koło hiszpańsko-angielskie

Search