Zachowuję się właściwie:

 • szanuję każdą osobę,
 • pomagam innym,
 • jestem prawdomówny,
 • stosuję się do zasad obowiązujących na terenie szkoły:
  • noszę strój galowy w wyznaczone dni,

(-strój dziewcząt: • biała jednolita klasyczna koszulowa bluzka z kołnierzykiem • granatowa kamizelka (wzór      jednolity)  • granatowa lub czarna spódnica o klasycznym kroju i długości albo • granatowe lub czarne, długie spodnie o klasycznym kroju • buty klasyczne czarne lub granatowe niesportowe (np.: baleriny)

-strój chłopców: • biała jednolita klasyczna koszula z kołnierzykiem • granatowa kamizelka (wzór jednolity) • granatowe lub czarne, długie spodnie o klasycznym kroju • buty klasyczne czarne lub granatowe, niesportowe (np.: półbuty),

 • na terenie szkoły nie korzystam z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych (chyba, że wyrazi na to zgodę nauczyciel),
 • mój wygląd jest stosowny do sytuacji (strój schludny, czysty, niewyzywający, niesportowy),
 • nie farbuję włosów,
 • nie robię makijażu i nie maluję paznokci,
 • zmieniam obuwie,
 • dbam o zdrowie swoje i innych,
 • dbam o swoją, cudzą i wspólną własność,
 • stosuję się do poleceń dyrektora, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
 • nie stosuję przemocy fizycznej,
 • nie obrażam nikogo słowem, gestem, miną,
 • reaguję i informuję dorosłych o sytuacjach zagrożenia.

Staram się osiągać dobre wyniki w nauce:

 • aktywnie uczestniczę w zajęciach edukacyjnych,
 • pracuję pilnie, na miarę moich możliwości,
 • odrabiam prace domowe,
 • przygotowuję się do zajęć,
 • jeśli czegoś nie rozumiem proszę nauczyciela o pomoc,
 • uzupełniam wiadomości z lekcji, na których byłem nieobecny;
 • na bieżąco poprawiam negatywne oceny,
 • nie ściągam, nie kopiuję prac z Internetu,
 • jestem punktualny.

Gdy zdarzy mi się niewłaściwie zachować mogę spodziewać się następujących konsekwencji:

 • otrzymam ustne upomnienie od nauczyciela,
 • dostanę uwagę do dzienniczka,
 • nauczyciel powiadomi moich opiekunów telefonicznie lub pisemnie,
 • otrzymam ustną lub pisemną naganę od dyrektora szkoły,
 • będę miał obniżoną ocenę zachowania,
 • nie będę mógł uczestniczyć w imprezach klasowych, szkolnych, wycieczkach (w ramach tych zajęć wykonam zlecone prace),
 • nie będę mógł reprezentować szkoły w konkursach lub zawodach sportowych,
 • wykonam dodatkową pracę na rzecz klasy lub szkoły,
 • będę przeniesiony do innej klasy, grupy,
 • zostanę zawieszony w prawach ucznia,
 • zostanę skreślony z listy uczniów naszej szkoły.

Gdy kogoś skrzywdzę:

 • przeproszę go,
 • zrobię jakiś dobry uczynek na jego rzecz.

Gdy zdarzy mi się coś zniszczyć:

 • będę musiał naprawić szkodę lub wykonać prace na rzecz szkoły.

Jeśli będę korzystał lub posiadał sprzęt elektroniczny w szkole:

 • zostanie on mi odebrany przez nauczyciela i zatrzymany do końca dnia w sekretariacie szkoły,

Gdy mój wygląd będzie niestosowny:

 • będą o tym fakcie powiadomieni rodzice.

Jeśli nie zmienię obuwia:

 • będę musiał posprzątać po lekcjach wyznaczone miejsce.

Search