Nowy Rok zaczęliśmy warsztatem Umiem Pamiętam Wiem - 3 stycznia. Dzieci z klasy IV uczyły się jak się uczyć skuteczniej i bez wysiłku. Za pomocą kreatywnych form plastycznych, pracując z tekstem tworzyły mapy myśli. Poznały ćwiczenia poszerzające pole widzenia, ułatwiające koncentrację uwagi, a także te uruchamiające pracę obydwu półkul mózgowych, co znacznie poprawia proces zapamiętywania i odtwarzania informacji. Przyswajały też nowe słówka z języków obcych za pomocą technik skojarzeniowych. Na zajęciach dzieci poznawały swoje mocne strony

i jak je wykorzystać w sytuacjach stresujących np. przy odpowiedziach i egzaminach. Atmosfera zabawy sprzyjała utrwalaniu nowych sposobów uczenia się. Dziękuje bardzo za zaangażowanie dzieci oraz rodziców. Fantastycznie mi się z wami pracowało.

Zapraszam serdecznie na kolejne warsztaty:)

Ludmiła Gdak

 

 

Search