Samorząd Szkolny

Praca Samorządu Uczniowskiego

dotyczy kręgów tematycznych rozwijanych i realizowanych w ciągu całego roku.Zgodnie z przyjętym harmonogramem działań udało się nam zrealizować następujące zadania:


1) 20 września 2017r. w drodze demokratycznych wyborów został wybrany skład SU klas IV-VI Przewodnicząca : Hanna Tabaczyńska   kl VI

Z-ca przewodniczącej  :  Karol Kalata     kl V Skarbnik : Wiktoria Konecka
Opiekun SU  p. Jadwiga Chylicka

2)  Opracowanie planu  pracy na rok szkolny 2017/2018

3)  Stałe prowadzenie tablicy informacyjnej SU

4)  Zapoznanie ze Statutem Szkoły, regulaminem ucznia i Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania
5)  Udział w uroczystościach szkolnych - pomoc w ich przygotowaniu i przeprowadzeniu np.z okazji:

-  Dnia Edukacji Narodowej przy współpracy z p.Kasią Kuracką SU przygotował dekoracje, życzenia dla Dyrekcji Szkoły, nauczycieli i pracowników administracji.   

-  Uroczystości Wszystkich Świętych

-  Odzyskania Niepodległości
-  Świąt Bożego Narodzenia ( przygotowanie życzeń  i dekoracji )

6) Zorganizowanie i przeprowadzenie zbiórki pieniędzy dla najbardziej potrzebujących naszej pomocy tj.:
 -  samotnej , sparaliżowanej pani w Ożarowie Mazowieckim
- Domu Opiekuńczo-Leczniczego Opatrzności Bożej  w Pilaszkowie
-  Schroniska " Przystań " Caritas Archidiecezji Warszawskiej na ul Wolskiej 172

7) Przygotowanie projektu dekoracji walentynkowych.

 

Opiekunka Samorządu Szkolnego Klas IV-VI

Jadwiga Chylicka

 

Aktualnosci Praca Samorządu Uczniowskiego

Aktualnosci Praca Samorządu Uczniowskiego

Aktualnosci Praca Samorządu Uczniowskiego

Search