Rekrutacja 2018/2019

Drodzy Rodzice, Opiekunowie i Przyjaciele Szkoły Pallottiego,

ogłoszona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej reforma szkolnictwa zakładająca stopniowe wygaszanie gimnazjów od jesieni 2017 r. sprawiła, że Rada Pedagogiczna wraz z Dyrekcją szkoły podjęła decyzję przekształcenia gimnazjum w Prywatną Szkołę Podstawową ze zwiększoną ilością godzin języków obcych, przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Pragniemy podkreślić, że w powiecie Warszawskim Zachodnim Gimnazjum Pallottiego jest szkołą, która poszczycić się może najwyższymi wynikami uzyskiwanymi na egzaminach gimnazjalnych. Nasi absolwenci dostają się do najlepszych warszawskich szkół, są laureatami i finalistami wielu olimpiad przedmiotowych i konkursów. Dzięki pracy uczniów, nauczycieli i pełnemu zaangażowaniu w życie szkoły, oferujemy wysoki poziom nauczania i szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych, które pozwalają rozwijać zainteresowania i pasje naszych wychowanków. Od 6 lat realizujemy dwa projekty międzynarodowe – Comenius i Erasmus+, współpracując z wieloma krajami, takimi jak Niemcy, Litwa, Łotwa, Estonia, Węgry, Rumunia, Portugalia, Turcja. W tym roku rozpoczęliśmy projekt Erasmus+ K1, przeznaczony dla kadry pedagogicznej, w ramach którego dziesięciu nauczycieli będzie uczyło się języków obcych na kursach za granicą, po czym wyjedzie na kursy doszkalające ze swoich przedmiotów do krajów UE.

Atutem naszej szkoły jest również program wychowawczy, którego założeniem jest kształtowanie właściwych postaw chrześcijańskich i moralnych oraz zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w małych zespołach klasowych. Wiemy, że dla rodziców fakt ten odgrywa ważną rolę przy dokonywaniu wyboru szkoły dla swojego dziecka. Opiekunowie cenią sobie kameralny charakter szkoły (120 uczniów), rodzinną atmosferę i indywidualne podejście nauczycieli do młodzieży.

_Mając na uwadze dotychczasowe dokonania całej społeczności szkolnej, wspaniałe wyniki w nauce osiągane przez naszą młodzież (potwierdzone bardzo wysokimi notami z egzaminów gimnazjalnych) oraz zaufanie rodziców, z jakim rokrocznie powierzają nam swoje dzieci, pragniemy znaleźć takie rozwiązanie zaistniałej sytuacji, które pozwoli na konieczną transformację placówki przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowego modelu wychowawczego, wysokiego poziomu nauczania, kontynuowaniu chlubnych tradycji szkoły oraz nie zniszczy zaufania, jakim obdarzyli nas rodzice i opiekunowie naszych wychowanków.

Obserwując losy absolwentów i dokonywane przez nich wybory dalszej drogi kształcenia zauważyliśmy, że bardzo często dotyczą one kierunków ścisłych (medycyna, kierunki techniczne, informatyka). Z tego też względu postanowiliśmy, że w Szkole Podstawowej zwiększona zostanie ilość godzin matematyczno-przyrodniczych, co pozwoli na lepsze przygotowanie młodzieży do dalszej edukacji.

Reforma szkolnictwa stawia nas przed koniecznością przebudowy szkoły i dostosowania jej do nowych potrzeb, dlatego już wkrótce rozpoczną się prace remontowe, mające na celu przygotowanie odpowiednich warunków do nauki dla najmłodszych uczniów. Pragniemy oddać jedno piętro budynku i zmodernizować je z myślą o dzieciach z kl. 1-3. Od 1 września 2017 r. rozpoczną więc zajęcia w odpowiednim dla siebie i bezpiecznym miejscu. Gorąco ufamy, że proponowana przez nas wizja nowej szkoły Szkoły Podstawowej ze zwiększoną ilością godzin języków obcych i matematyczno-przyrodniczych – okaże się atrakcyjną propozycją, gwarantującą dobre i rzetelne przygotowanie do dalszego kształcenia, zapewni bezpieczeństwo i wychowanie oparte o wartości chrześcijańskie oraz sprosta oczekiwaniom i potrzebom środowiska lokalnego.

 

Materiały do pobrania:

 

Rekrutacja do klasy I

Kwestionariusz dla kandydatów do klasy I

Warunki przyjęcia do klasy I

 

 

Search