Realizowany w roku szkolnym 2018/2019

w Szkole Podstawowej im. W. Pallottiego w Ożarowie Mazowieckim.

Odpowiedzialni nauczyciele: Marta Kozak i Katarzyna Karcz

Klasy zaangażowane w projekt: 6 i 8A

Cele:

  1. Zwiększanie świadomości uczniów klasy 6 i 8A w zakresie ich wpływu na środowisko, szczególnie wiedzy dotyczącej plastiku i skutków jego nieodpowiedzialnego nadużywania.
  2. Budowanie w uczniach odpowiedzialności za swoje działanie i wpływu na otoczenie, zmiana nawyków naszych uczniów.
  3. Rozwijanie kreatywności, rozwijanie multijęzyczności i zwiększanie kompetencji językowych uczniów.
  4. Uczenie się przez DOŚWIADCZANIE.
  5. Rozbudzanie empatii i wprowadzanie uczniów w działalność charytatywną.
  6. Dodatkowy atut projektu - zwiększenie integracji między klasami 6 i 8A oraz stworzenie nowej przestrzeni do przekazywania doświadczeń i tradycji szkolnych.
  7. Dobry przykład dla innych, uczenie się przez przekazywania swojej wiedzy, doświadczeń innym.

 

 

 

Search