Grudniowe akcje charytatywne

Grudniowe akcje charytatywne

    Grudzień to czas, gdy otwierają się nasze serca na bliskich, ale także na trudny los innych ludzi.

Dlatego ofiarny Samorząd Uczniowski klas IV-VI przy życzliwości Dyrekcji Szkoły, p. Grażynki (z sekretariatu), współpracy z młodzieżą ze starszych klas i pod opieką p.Jadwigi Chylickiej przeprowadził zbiórkę pieniędzy uznając, że każde działanie na rzecz innych ludzi jest wartościowe i przybliża nas do nieba.

Datki zebrane były do 2 zaplombowanych kwestarskich puszek, ponumerowanych i zaopatrzonych w nazwę przeprowadzającego zbiórkę.

Przy otwieraniu puszek i przeliczeniu ich zawartości został sporządzony protokół.

Uzyskane środki w wysokości 576,2 zł zostały przeznaczone na:

- zakup kocy i słodyczy dla Domu Leczniczo-Opiekuńczego Opatrzności Bożej ( Spokojnej Starości) w Pilaszkowie

- środków opatrunkowych (plastry, gaza, woda utleniona) dla Schroniska " Przystań" Caritas Archidiecezji Warszawskiej , ul. Wolska172

- kołdry, poduszki, kapci i słodyczy dla sparaliżowanej starszej pani znajdującej się w bardzo trudnej sytuacji materialnej, mieszkającej w Ożarowie Mazowieckim.

Paczkę dostarczyliśmy w obecności p. Chmielewskiej z Urzędu Gminy.

Taka pomoc podkreśla godność obdarowanego. Najważniejsze w zorganizowanych akcjach jest SPOTKANIE z prawdziwie potrzebującymi.

Jadwiga Chylicka

Search