Rekrutacja w roku szkolnym 2022/2023

Dyrekcja Szkoły w roku szkolnym 2022/2023 planuje otworzyć klasę 1.
 

Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 
Telefon: 22 722 46 15
 
 
 

Harmonogram rekrutacji do klasy 1              

 
14 lutego do 31 marca 2022r.   składanie kwestionariuszy
    (elektronicznie poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście w sekretariacie szkoły)
     
12 marca 2022 r.   Dzień Otwarty
     
28-31 marca 2022 r.   opłata rekrutacyjna 50 PLN
    (na konto szkoły  64 1240 2164 1111 0010 7359 5497)
     
5-8 kwietnia 2022 r.   rozmowy rekrutacyjne 
    (forma spotkania będzie zależała od sytuacji pandemicznej)
     
20 kwietnia 2022 r.   ogłoszenie listy przyjętych uczniów
 
 
 

Regulamin rekrutacji do Szkoły Podstawowej im. Wincentego Pallottiego

w roku szkolnym 2022/2023

 

I .  Informacje ogólne

 

 1.   W roku szkolnym 2022/2023 w Szkole Podstawowej im. Wincentego Pallottiego będzie prowadzony nabór do klasy pierwszej.
 1.   Obowiązek szkolny dotyczy dzieci w wieku 7 lat. Na wniosek rodziców do klasy pierwszej może zostać przyjęte dziecko w wieku 6 lat, jeżeli:

-  dziecko uczestniczyło w rocznym przygotowaniu przedszkolnym lub

-  uzyskało pozytywną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole.

 

II.  Zasady rekrutacji do klasy 1

 

 1.   Rekrutacją do klasy pierwszej objęte są wszystkie dzieci, których Rodzice złożą w sekretariacie szkoły wymagane dokumenty w wyznaczonym terminie.

 2.   Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej jest uzyskanie przez kandydata pozytywnego wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

 3.   Postępowanie kwalifikacyjne prowadzone jest w formie zajęć grupowych oraz w formie indywidualnego spotkania Rodziców z Dyrektorem i Wychowawcą klasy.

Dziecko spotyka się z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej, pedagogiem, psychologiem szkolnym oraz grupą rówieśników. W czasie spotkania z kandydatami nauczyciele, pedagog i psycholog obserwują dzieci w trakcie wspólnej zabawy, wykonywania zadań oraz spontanicznej aktywności. Szczególnie zwracają uwagę na dojrzałość społeczną dzieci, gotowość do pracy w grupie, relacje z osobami dorosłymi i rówieśnikami.

 1.   Decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły na podstawie opinii nauczycieli oraz szkolnego psychologa i pedagoga.

 2.   Dyrektor zawiadamia Rodziców o przyjęciu dziecka do szkoły w terminie 14 dni od daty spotkania rekrutacyjnego.

 3.   W przypadku zawiadomienia o pozytywnym wyniku postępowania rekrutacyjnego rodzice / opiekunowie prawni zobowiązani są w terminie 14 dni do:

  1.  zapoznania się ze Statutem Szkoły Podstawowej im. Wincentego Pallottiego,

  2.  podpisania Umowy o świadczenie usług kształcenia,

  3.  wpłaty wpisowego,

  4.  dostarczenia wymaganych dokumentów.

 4.   Niedopełnienie powyższych formalności w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją ze współpracy ze szkołą.

 

 Kwestionariusz kandydata do klasy 1

 

 

 

Search