Dokumenty szkoły

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

ORGANIZACJA

ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

 

TERMIN

 TEMATYKA

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

   sierpień 2017

Wyjazd nauczycieli na kursy językowe

do Szkocji i na Maltę

 w ramach realizacji projektu

Erasmus+  akcja K1

 

p. E. Bogusz

p. U. Pietrasik

p. M. Kozak

 

 

24 sierpnia 2017

(czwartek)

 

 

Posiedzenie Rady Pedagogicznej 

    /praca w zespołach/

 

 

31 sierpnia 2017

(czwartek)

 

Plenarne Posiedzenie Rady Pedagogicznej

 

 

ks. dyr. P. Szczupak

p. wicedyr. E. Matysiak

 

 4 września 2017

(poniedziałek)

 

Rozpoczęcie Roku Szkolnego

 

 

wychowawcy klas

 

5-8 września 2017

 

 

 

Obóz integracyjny dla klas 7

 

 

 

p. wicedyr. E. Matysiak

p. M. Przystupa

p. A. Rysz

 

 

19 września 2017

(wtorek)

 

 

 Rada Pedagogiczna

Analiza wyników gimnazjalnych

 

ks. dyr. P. Szczupak

wicedyr. E. Matysiak

zespoły przedmiotowe

 

19 września 2017

(wtorek)

 

Zebranie z Rodzicami

 

 

wychowawcy

nauczyciele

 

 

21 września 2017

(czwartek)

 

 

Debata z kandydatami do Samorządu Uczniowskiego

 

 

p. I. Słabosz

p. J. Chylicka

wychowawcy klas

 

 

 22 września 2017

(piątek)

 

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

 

p. I. Słabosz

p. K. Głogowski

 

 

23 września 2017

(sobota)

 

Sprzątanie cmentarza w Pilaszkowie

 

p. J. Chylicka

p. K. Głogowski

 

28 września 2017

(czwrtek)

 

 

Wrześniowe uroczystości patriotyczne   w Pilaszkowie /rocznice wybuchu II wojny św.,  napaści ZSRR na Polskę oraz powstania Polskiego Państwa Podziemnego/kl.7

 

 

ks. dyr. P. Szczupak

p. K. Głogowski

p. I Skowron

 

24-30 września 2017

 

 

Wyjazd uczniów do szkoły pallotyńskiej w Bruchsol (Niemcy) w ramach projektu „Musik schafft Freundschaften

 

 

ks. dyr. P. Szczupak

p. M. Kozak

p. K. Strzelecka

p. A. Misiak

 9-13 października 2017

 Wyjazd kl.2a do Barcelony

 

p. I. Słabosz

p. K. Kuracka

 

 

16 października 2017

(poniedziałek)

 

Obchody Dnia Edukacji Narodowej,

pasowanie uczniów kl.1

 

p. E. Baraniuk

p. K. Kuracka

p. A. Misiak

 

 

24 października 2017

(wtorek)

Rada Pedagogiczna

 

ks. dyr. P. Szczupak

p. wicedyr. E. Matysiak

 

24 października 2017

(wtorek)

 

Zebranie z Rodzicami

 

wychowawcy klas

nauczyciele

 

 

październik 2017

 

 Wyjazd nauczycieli do Niemiec – Gladenbach w ramach projektu Erasmus

 p. M. Kozak

 

1 listopada 2017

(środa)

 

Uroczystość Wszystkich Świętych

(dzień wolny od zajęć dydaktycznych)

 

 

2 listopada 2017

(czwartek)

 

 

Dzień wyznaczony na organizację zajęć edukacyjnych poza szkołą

 

 

wychowawcy klas

nauczyciele

 

7 listopada 2017

(wtorek)

 

 

Urodziny Marii Skłodowskiej-Curie

(dzień poświęcony 150. rocznicy urodzin polskiej noblistki)

 

p. U. Pietrasik

p. K. Kuracka

 

 

9 listopada 2017

(czwartek)

 

 

Szkolne obchody

Święta Niepodległości

(rajd do Palmir)

 

 

ks. dyr. P. Szczupak

p. K. Głogowski

wychowawcy klas

 

 

 

24 listopada 2017

(piątek)

 

Wystawienie ocen za I trymestr

 

 

nauczyciele

 

 

27 listopada 2017

(poniedziałek)

 

 

Rada klasyfikacyjne

 

ks. dyr. P.  Szczupak

p. wicedyr. E. Matysiak

 

 

 28 listopada 2017

 (wtorek)

 

Rada Zatwierdzająca

 

 

ks. dyr. P.  Szczupak

p. wicedyr. E. Matysiak

 

 

28  listopada 2017

(wtorek)

 

 

Zebranie z  Rodzicami

 

 

wychowawcy klas

nauczyciele

 

 

30  listopada 2017

(czwartek)

 

 

Bal Wszystkich Świętych (kl.1-4)

 

 

p. E. Baraniuk

p. K. Kuracka

 

listopad 2017

 

 

Wyjazd nauczycieli na kurs metodyczny do Sewilli w ramach projektu Erasmus KA1

 

 

p. M. Kozak

p. E. Matysiak

 

listopad / grudzień 2017

 

 

Szkolny konkurs recytatorsko-muzyczny poezji patriotycznej i religijnej im. Jacka Kaczmarskiego

 

 

p. K. Kuracka

p. A. Misiak

 

 

4 grudnia 2017

(poniedziałek)

 

 Szkolne rozpoczęcie adwentu

 

ks. dyr. P. Szczupak

ks. G. Kalbarczyk

 

6 grudnia 2017

(wtorek)

 

 

Mikołajki

Akcja charytatywna Szlachetna Paczka

Dzień wyznaczony na organizację zajęć edukacyjnych poza szkołą

 

 

wychowawcy klas + samorząd szkolny gimn.

 

grudzień 2017

 

 Próbny egzamin gimnazjalny

 

p. wicedyr. E. Matysiak

nauczyciele

 

 

grudzień

 

 Wycieczka do Krakowa kl. III gimn.

 

p. M. Kozak

p. K. Głogowski

 

 

19 grudnia 2017

(wtorek)

 

 Szkolne spotkanie opłatkowe

 

wychowawcy klas

 

 

23 grudnia 2017

do 1 stycznia 2018

 

 

 

Święta Bożego Narodzenia

Nowy Rok

Przerwa świąteczna

 

 

2 stycznia 2018

(wtorek)

 

 Rozpoczęcie zajęć po feriach świątecznych

 

 

5 stycznia 2017

(piątek)

 

 

 Szkolne obchody Uroczystości

Objawienia Pańskiego

 

Zakończenie Konkursu Bożonarodzeniowego

 

 

 

ks. dyr. P. Szczupak

ks. G. Kalbarczyk

wychowawcy klas

 

15-28 stycznia 2018

 

 Ferie zimowe

 

 

30 stycznia 2018

(wtorek)

 

 

Uroczystość Patrona Szkoły

Św. W. Pallottiego

Ślubowanie kl. 4-7

Projekty edukacyjne

 

 

ks. dyr. P. Szczupak

ks. G. Kalbarczyk

 

wychowawcy klas

 

 

opiekunowie projektów

 

luty 2018

 

 

 Próbny egzamin gimnazjalny

 

p. wicedyr. E. Matysiak

nauczyciele

 

7 lutego 2018

 

 Obchody Dnia Babci i Dziadka w kl. 1

 

p. E. Baraniuk

 

14 lutego 2018

(środa)

 

 Rozpoczęcie Wielkiego Postu

Środa Popielcowa

 

ks. dyr. P. Szczupak

ks. G. Kalbarczyk

 

 

13 lutego 2018

 Dzień wyznaczony na organizację zajęć edukacyjnych poza szkołą

 

 wychowawcy klas

nauczyciele

 

luty 2018

 Wyjazd do Portugalii w ramach projektu Erasmus KA2

 p. M. Kozak

 

 luty - marzec 2018

 

Zbiórka Pomocy Wielkopostnej

na rzecz podopiecznej Pallotyńskiej Akcji „Adopcja Serc”

 

wychowawcy klas

 

luty / marzec 2018

 

 Rekolekcje wielkopostne

 ks. dyr. P. Szczupak

ks. G. Kalbarczyk

 

1 marca 2018

(czwartek)

 Dzień Żołnierzy Wyklętych

 

p. K. Głogowski

p. K. Kuracka

 

 

marzec 2018

 

 Wewnątrzszkolny Konkurs Językowy (etap I)

 

nauczyciele języków obcych

 

9 marca 2018

(piątek)

 

 

Wystawienie ocen za

II trymestr

 

 

wychowawcy klas

nauczyciele

 

12 marca 2018

(poniedziałek)

 

 

Rada Klasyfikacyjna

 

 

ks. dyr. P. Szczupak

wicedyr. E. Matysiak

 

 

13 marca 2018

(wtorek)

 

 Rada Zatwierdzająca

 

ks. dyr. P. Szczupak

wicedyr. E. Matysiak

 

 

13 marca 2018

(wtorek)

 

 Zebranie z Rodzicami

 

wychowawcy klas

nauczyciele

 

21 marca 2018

(środa)

 

Na tropie wiosny - zabawy dla kl. 1-4

 

p. E. Baraniuk

p. K. Kuracka

p. J. Chylicka

p. E. Bogusz

 

 

29 marca -

3 kwietnia 2018

(czwartek-wtorek)

 

 Święta Wielkiej Nocy

Wiosenna przerwa świąteczna

 

7 kwietnia 2018

(sobota)

 

Dzień Otwarty Szkoły

 

 

ks. dyr. P. Szczupak

p. wicedyr. E. Matysiak

nauczyciele

 

 

 

18 kwietnia 2018

(środa)

 

 Egzamin Gimnazjalny

(część humanistyczna)

 

 

ks. dyr. P. Szczupak

p. wicedyr. E. Matysiak

nauczyciele

 

 

19 kwietnia 2018

(czwartek)

 

 

Egzamin Gimnazjalny

(część matematyczno-przyrodnicza)

 

Rozmowy kwalifikacyjne do kl. 1

 

 

ks. dyr. P. Szczupak

p. wicedyr. E. Matysiak

nauczyciele

 

20 kwietnia 2018

(piątek)

 

 Egzamin Gimnazjalny

(język obcy)

 

Rozmowy kwalifikacyjne do kl. 4

 

ks. dyr. P. Szczupak

p. wicedyr. E. Matysiak

nauczyciele

 

kwiecień 2018

 

 

Zielona Szkoła dla klas

drugich gimnazjum i szkoły podstawowej

 

 

wychowawcy klas

 

 

24 kwietnia 2018

(wtorek)

 

 Rada Pedagogiczna

 

ks. dyr. P. Szczupak

p. wicedyr. E. Matysiak

 

 

24 kwietnia 2018

(wtorek)

 

 Zebranie z Rodzicami

 

wychowawcy klas

nauczyciele

 

26 kwietnia 2018

 

Szkolne obchody

Międzynarodowego Dnia Ziemi

 

 

 

p. J. Chylicka

p. E. Bogusz

 

30 kwietnia 2018

(poniedziałek)

 

 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

odpracowany 7 kwietnia 2018 r.

 

p. K. Kuracka

p. I. Słabosz

 

1 maja 2018

(wtorek)

 

 Święto Pracy

(dzień wolny od zajęć dydaktycznych)

 

2 maja 2018

(środa)

 

 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

 

3 maja 2018

(czwartek)

 

 

Święto Konstytucji 3 Maja  (1791r.)

(dzień wolny od zajęć dydaktycznych)

 

 

4 maja 2018

(piątek)

 

 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

 

maj 2018

 

Diagnoza roczna kl. 1, 4, 7 oraz 2 i 3 gimn.

 

 nauczyciele przedmiotu

 

maj 2018

 

 

Dzień wyznaczony na organizację zajęć edukacyjnych poza szkołą

 

 wychowawcy klas

 

22 maja 2018

(wtorek)

 Rada Pedagogiczna

 

ks. dyr. P. Szczupak

p. wicedyr. E. Matysiak

 

 

22 maja 2018

(wtorek)

 

 

Zebranie z Rodzicami

(dzień indywidualnych spotkań

 z nauczycielami)

 

Wystawienie proponowanych ocen końcoworocznych zachowania

 

wychowawcy klas

nauczyciele

 

maj 2018

 

 Projekt Erasmus+

 p. M. Kozak

 

25 maja – 3 czerwca 2018

(piątek-niedziela)

 Rajd rowerowy

 

ks. dyr. P. Szczupak

p. M. Kozak

 

 

31 maja 2018

 (czwartek)

 

BOŻE CIAŁO

(dzień wolny od zajęć dydaktycznych)

 

 

1 czerwca 2018

(piątek)

 

 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

 czerwiec 2018

 

 Dzień Rodziny (piknik)

 

p. E. Baraniuk

p. K. Karcz

 

 

15 czerwca 2018

(piątek)

 

 Wystawienie ocen rocznych

 

 

nauczyciele

ks. dyr. P. Szczupak

p. wicedyr. E. Matysiak

 

 

18 czerwca 2018

(poniedziałek)

 Rada Klasyfikacyjna

 

ks. dyr. P. Szczupak

p. wicedyr. E. Matysiak

 

 

 

19 czerwca 2018

(wtorek)

 

 Rada Zatwierdzająca

 

 

ks. dyr. P. Szczupak

p. wicedyr. E. Matysiak

 

 

czerwiec 2018

 

 

Dzień wyznaczony na organizację zajęć edukacyjnych poza szkołą

 

 wychowawcy klas

nauczyciele

 21 czerwca 2018

(czwartek)

 

 Zakończenie Roku Szkolnego

 

wychowawcy

p. K. Głogowski

 

 

 

sierpień 2018

 

 

Plenarne Posiedzenie Rady Pedagogicznej

 

 

ks. dyr. P. Szczupak

wicedyr. E. Matysiak

 

 

 

Search